TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Giới Thiệu Tổng Quan Nhà Trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giới Thiệu Tổng Quan Nhà Trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiền thân của Trường CĐN GTVT TW III là trường Công nhân kỹ thuật công trình trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp công trình 4, được thành lập ngày 26/11/1976 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã nhiều lần được đổi tên để phù hợp với sự phát triển trình độ đào tạo của nhà trường.

          – Ngày 26/12/1982 Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định số 2172/TCCB-BGTVT sát nhập Trường Công nhân kỹ thuật công trình và Trường công nhân kỹ thuật đường bộ thành Trường Công nhân kỹ thuật 6 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông 6.
          – Ngày 25/12/1984 Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định số 2983/QĐ-TCCB-BGTVT về việc tiếp nhận Trường Công nhân kỹ thuật 6 trực thuộc Bộ GTVT.
          – Ngày 27/8/1992 Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định số 1750/QĐ-TCCB-BGTVT về việc đổi tên Trường Công nhân kỹ thuật 6 thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT III.
          – Ngày 15/4/2004 Bộ trưởng Bộ GTVT ký quyết định số 1013/QĐ-TCCB-BGTVT về việc nâng cấp trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ GTVT III thành trường Trung học GTVT Trung ương III.
          – Ngày 12/01/2007 Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ký quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH về việc nâng cấp trường Trung học GTVT TW III thành trường Cao đẳng nghề GTVT TW III.

Giai đoạn 2001 – 2005 và 2005 – 2010 trường được Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận là Trường trọng điểm quốc gia.

Trường được nhà nước đầu tư nhiều thiết bị tiên tiến phục vụ công tác giảng dạy, học tập như: máy tiện CNC, máy phay CNC, máy tiện đa năng; máy thi công công trình; các thiết bị điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, điện lạnh; hệ thống máy tính cấu hình mạnh; các thiết bị giảng dạy hiện đại, v.v…

Ngoài khu phòng học lý thuyết, Trường có các Xưởng trường như: Xưởng Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Động cơ ô tô, Điện ô tô, Gầm ô tô, Cơ khí chế tạo, Tiện, phay CNC,.v.v…

Trong các Xưởng có phòng học chuyên môn để thực hiện giảng dạy gắn lý thuyết với thực hành ngay tại Xưởng.

          Đội ngũ giáo viên của trường liên tục được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

Hiện nay, nhiều thầy cô giáo có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Trong những năm qua, thầy cô giáo và học sinh của trường tham gia và đạt thành tích cao tại nhiều cuộc thi Giáo viên dạy nghề giỏi, Học sinh giỏi nghề của thành phố Hồ Chí Minh, của ngành GTVT.

Các chương trình đào tạo nghề đã được Trường, các doanh nghiệp chuyên ngành, các chuyên gia và giáo viên giảng dạy lâu năm tham gia xây dựng và thẩm định.

Đội ngũ giáo viên Trường đã biên soạn các bộ giáo trình chuyên môn phục vụ cho giảng dạy, học tập. Các chương trình, giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt và ban hành.

Ngày 09/02/2010 Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ra quyết định số 209/QĐ-LĐTBXH công nhận Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3 (cấp độ cao nhất).

Với sự phấn đấu liên tục và thành tích đạt được trong những năm qua, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011 chọn Trường CĐN GTVT TW III được Nhà nước hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ 2011 – 2015.

Cùng với các nghề đang được đào tạo, bắt đầu từ năm 2011 theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH các nghề sau của trường được Nhà nước đầu tư tập trung, đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để đạt cấp độ đào tạo như sau:

Nghề: 

Qua 38 năm hoạt động và phát triển, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cũng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ GTVT và thành phố Hồ Chí Minh.